อุดรธานี หางานอุดรธานี สมัครงานอุดรธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อุดรธานี หางานอุดรธานี รับสมัครงานอุดรธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อุดรธานี หางานอุดรธานี สมัครงานอุดรธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อุดรธานี หางานอุดรธานี รับสมัครงานอุดรธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อุดรธานี Ø
หางานอุดรธานี สมัครงานอุดรธานี รับสมัครพนักงานอุดรธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161920 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 135150

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

งานประจำ : เงินเดือน 13000-18000

งานประจำ : 13000-18000 อุดรธานี
รับสมัครช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ที่หน้างานลูกค้า ประกอบ – ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ให้เรียบร้อยสวยงาม ตามแบบผลิต และเวลาที่กำหนดได้ เป็นพนักงานงานประจำ หากมีประสบการณ์ในด้านการติดตั้งในสายงานใกล้เคียง หรือ สามารถขับรถได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานอุดรธานี รับสมัครงานอุดรธานี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134735

ตำแหน่งงานว่างธุรการทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000 (ตามผลงาน ประ

งานประจำ : 15000-25000 (ตามผลงาน ประ อุดรธานี
วางแผนงานซ่อมบำรุง, ควบคุมบังคับบัญชาและพัฒนาทีมงานช่างเทคนิคให้มีประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน, ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหาในงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างทันเวลาและมีคุณภาพ
หางานอุดรธานี รับสมัครงานอุดรธานี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134736

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออฟฟิศ (เสมียนโรงงาน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออฟฟิศ (เสมียนโรงงาน)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000 (ตามผลงาน ประ

งานประจำ : 10000-15000 (ตามผลงาน ประ อุดรธานี
ตรวจสอบประสานงานฝ่ายต่างๆในโรงงาน, คีย์ข้อมูลขาย ค่าใช้จ่าย สถิติต่างๆ ประวัติการซ่อมบำรุง พร้อมสรุปผลเป็นรายงานเสนอฝ่ายบริหาร,
หางานอุดรธานี รับสมัครงานอุดรธานี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133132

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesales) หยุด ส-อา นักขัตฯ มีสอนงานให้ ☎️@ไลน์ : 31phaw

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesales) หยุด ส-อา นักขัตฯ มีสอนงานให้ ☎️@ไลน์ : 31phaw

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ อุดรธานี
1. เป็นครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ทำการสอนตามที่โรงเรียนมอบหมาย
2. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำโครงสร้างรายวิชา แผนการเรียนรู้ และศึกษาเนื้อหาวิชาที่สอน
3. จัดทำข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบให้ตามระเบียบการจัดและประเมินผล
4. ดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
5. จัดหาสื่อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดูและห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุดรธานี รับสมัครงานอุดรธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133142

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ อุดรธานี
1. เป็นครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ทำการสอนตามที่โรงเรียนมอบหมาย
2. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำโครงสร้างรายวิชา แผนการเรียนรู้ และศึกษาเนื้อหาวิชาที่สอน
3. จัดทำข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบให้ตามระเบียบการจัดและประเมินผล
4. ดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
5. จัดหาสื่อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดูและห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุดรธานี รับสมัครงานอุดรธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133136

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาไทย

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาไทย

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ อุดรธานี
1. เป็นครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ทำการสอนตามที่โรงเรียนมอบหมาย
2. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำโครงสร้างรายวิชา แผนการเรียนรู้ และศึกษาเนื้อหาวิชาที่สอน
3. จัดทำข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบให้ตามระเบียบการจัดและประเมินผล
4. ดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
5. จัดหาสื่อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดูและห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุดรธานี รับสมัครงานอุดรธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133133

ตำแหน่งงานว่างครูภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานว่างครูภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ อุดรธานี
1. เป็นครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ทำการสอนตามที่โรงเรียนมอบหมาย
2. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำโครงสร้างรายวิชา แผนการเรียนรู้ และศึกษาเนื้อหาวิชาที่สอน
3. จัดทำข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบให้ตามระเบียบการจัดและประเมินผล
4. ดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
5. จัดหาสื่อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดูและห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุดรธานี รับสมัครงานอุดรธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133135

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิทยาศาตร์

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิทยาศาตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ อุดรธานี
1. เป็นครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ทำการสอนตามที่โรงเรียนมอบหมาย
2. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำโครงสร้างรายวิชา แผนการเรียนรู้ และศึกษาเนื้อหาวิชาที่สอน
3. จัดทำข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบให้ตามระเบียบการจัดและประเมินผล
4. ดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
5. จัดหาสื่อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดูและห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุดรธานี รับสมัครงานอุดรธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133137

ตำแหน่งงานว่างครูสอนคณิตศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างครูสอนคณิตศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ อุดรธานี
1. เป็นครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ทำการสอนตามที่โรงเรียนมอบหมาย
2. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำโครงสร้างรายวิชา แผนการเรียนรู้ และศึกษาเนื้อหาวิชาที่สอน
3. จัดทำข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบให้ตามระเบียบการจัดและประเมินผล
4. ดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
5. จัดหาสื่อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดูและห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุดรธานี รับสมัครงานอุดรธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131881

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 320 บาทขึ้นไป ตามผล

งานประจำ : 320 บาทขึ้นไป ตามผล อุดรธานี
ประจำสายการผลิต น้ำดื่ม/น้ำแข็ง
หางานอุดรธานี รับสมัครงานอุดรธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131896

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/พนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/พนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-25000 (ตามผลงาน และ

งานประจำ : 10000-25000 (ตามผลงาน และ อุดรธานี
ศึกษาเส้นทางกลุ่มลูกค้า เข้าพบลูกค้าแนะนำสินค้าบริการ จัดของขึ้นรถ จัดส่งตามเวลา รับเงินเปิดบิลคอมฯ สรุปส่งเงินยอดขายรายวัน ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ประจำวันตามแบบฟอร์ม19 รายการ
หางานอุดรธานี รับสมัครงานอุดรธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131864

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000 (ตามแต่ผลงานแ

งานประจำ : 10000-15000 (ตามแต่ผลงานแ อุดรธานี
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์ในโรงงาน วางแผนงานและเก็บประวัติการซ่อมบำรุง การติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ ควบคุมสต็อกชิ้นส่วน อะไหล่
หางานอุดรธานี รับสมัครงานอุดรธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา
หางานอุดรธานี สมัครงานอุดรธานี รับสมัครพนักงานอุดรธานี
อุดรธานี ฝึกงานอุดรธานี งานชั่วคราวอุดรธานี งานนอกเวลาอุดรธานี งานประจำอุดรธานี งานราชการอุดรธานี งานต่างประเทศอุดรธานี งานอื่นๆอุดรธานี
หางานอุดรธานี สมัครงานอุดรธานี รับสมัครพนักงานอุดรธานี
อุดรธานี ฝึกงานอุดรธานี งานชั่วคราวอุดรธานี งานนอกเวลาอุดรธานี งานประจำอุดรธานี งานราชการอุดรธานี งานต่างประเทศอุดรธานี งานอื่นๆอุดรธานี